1. Der er standard regler på serveren (T skal crouche ud foran trappen/rampen hvor den længste kø er, de skal blive crouchende bag hinanden ved cellerne og face trappen/rampen hvis andet ikke er sagt. Man må ikke hoppe,knife,stacke,lave huler eller være forsinket. Nades skal kastes mod pool eller celler og våben droppes i jeres celler inden i går ud fra jeres celle. Hvis disse standardregler ikke bliver overholdt har [CT] ret til at skyde [T]. Der er automatisk Nomercy, [CT] Behøver ikke give advarsel før de skyder [T].
2. Ingen stødende/erotiske navne eller spray.
3. Ingen racisme/nazisme på serveren.
4. Du skal ALTID være synlig når du skyder.
5. Man må ikke Freekill eller Freeattacke.
6. Man må ikke give [T] våben.
7. Man må ikke tvinge en [T] til at gøre noget [T] vil direkte dø af.
8. Der er Freeday, første runde ved map skifte.
9. Man må ikke lave lege som "simon siger" eller "død mand" før cellerne er åbne.
10. For at være [CT] skal du have og anvende mic!, man skal være Aktiv som [CT].
11. [CT] må ikke kaste HE-Grenades, Flashbangs eller Smokegrenades på [T] uden grund!
12. [T] må knife [CT], hvis [CT] kommer ind på knife afstand, uden [CT] må gøre noget. Det samme gælder hvis [T] kommer ind på [CT's] knife afstand.
13. Man må GERNE skyde [T] der sigter på [CT] med en gun.
14. Der er ikke nogle regler for [T] udover dem [CT] giver dem.
15. I LR bestemer [T] hvordan LR skal udføres, Men ingen unfair fordel til [T], som f.ek.s hvis [CT] ikke har Bhop. T skal altid vise hvordan LR udføres (I form af Gun Toss osv.) medmindre CT selv siger CT gerne vil først.
16. Det er ikke tilladt at have lille spray i Shot4Shot. Det inkludere skakbrikken - hjertet og dollartegnet mm.
17. Man må ikke teamkill på nogen måde.
18. [CT] eller [T] må ikke snyde med regler, som fx. "123 dødmand sut" eller "sidste mand hopper dør", det vil give slay/mute. Hvis [CT's] som ikke er warden fx. laver "sidste mand hopper dør" eller hvis de "troller" med regler vil det medføre et slay. Alle [T's] skal være samlet før der kan laves "sidste mand hopper dør".
19. Ingen telecamp, Alle skal have en chance for at komme væk fra portalen. (2 sekunder, medmindre der tages aktiv handling i forsøg på at dræbe en)
20. Warden bestemmer over alle [T], F.eks hvis en [CT] siger du godt må gå i medic, må du ikke medmindre den [CT] er Warden.
21. Der skal ikke være en Warden, før at reglerne tæller. Det er kun hvis ct er uenige.
22. [T] Må gerne løbe den mest direkte/hurtigste vej hen og åbne cellerne for at få Freeday uden ct må skyde dem. ellers må [CT] gerne skyde dem.
23. Man kan ikke sige "frys" til en [T] før cellerne er åbne, men derefter skal [T] følge [CT]'s regler.
24. Forholdet mellem [CT] og [T] er 1:2.
25. Når Uret rammer 00:00 så fortsætter reglerne som de har gjort resten af runden. Derfor må der ikke bare skydes.
26. Det er tilladt at wallbange så længe det er en glassmur (hvor begge modstandere kan se hinanden) eller en solid mur, hvor hverken [T] eller [CT] kan se hinanden. Man må også gerne skyde gennem envejsglas, hvis dem der skyder ikke kan se modstanderen.
27. [T] må kun lave !lr, hvis de får lov af [CT] ellers anses det som rebel. [CT] må dog ikke trække tiden ud med de sidste par [T's].
28. [CT] skal lave regler inden 7:20, ellers vil der automatisk være freeday for [T].
29. [CT] behøver ikke at sige unfrys for, at [T] må bevæge sig igen, de skal blot få en fysisk ordre fra [CT] for at blive unfrosset. [T] bliver dog ikke unfrosset, hvis [CT] siger, at [T] skal kigge et sted hen, da man godt må bevæge cursoren under frys.
30. Det er tilladt at bruge sin sunde fornuft og ikke tage alle regler alt for bogstaveligt, så det går hen og bliver unfair/irriterende for alle spillere.
31. [T] har ret til at skrive/sige gentag, hvor [CT] SKAL gentage reglerne. Man skal dog blive i sin celle, hvis man vil skrive/sige gentag, ellers må [CT] godt skyde den [T] der ikke skriver/siger gentag i sin celle, hvis han altså bryder de regler [CT] gav. [T] må dog ikke trolle med at sige gentag flere gange end nødvendigt. Hvis [CT] ikke gentager reglerne, og eller dermed skyder en [T] der skrev gentag i sin celle giver det slay til den [CT] der lavede reglerne. Der skal kun gentages en gang pr. runde.
32. [CT] må ikke lade [T] blive ved trappen en helt runde ved kun at lave fx. sidste mand hopper dør. Der skal laves noget med dem når alle er samlet, som ikke er baseret på at få alt for mange kills fordi man går efter en god rank. Dette anses som rankhunting.
33. Når [CT] laver sidste mand hopper dør skal [T] hoppe uanset hvad, ellers må [CT] godt skyde de [T's] der ikke hoppede. Hvis alle [T's] hopper, skyder [CT] selvfølgelig den sidste [T] der hoppede.
34. Det er forbudt for CT/T at blockere vejen for CT/T, bare for at få CT/T ind i knife afstand.
35. Gemmeleg og war start 1 min. Efter celler åbnes hvis mappet er længere end de standard 8 min.
36. Det er tilladt at ændre på war eks. Kun deagle.
37. Det er forbudt at sige ingen back crouch og side crouch & at sige det er forbudt at snakke medmindre der bliver lavet stilleleg.
38. Hvis [CT] freeattacker en/flere [T's] har [T] ret til at få personen slayed af en admin, men hvis [CT] ved et uheld rammer en/flere [T's] (kunne fx. være et skud der smuttede fra en [T] der var rebel) så har [T's] krav på at få medic inden der laves nogen former for lege der medvirker ens HP, ellers vil det medføre slay til de [CT's] der skadede uskyldige [T's].
39. Det er tilladt at bruge binds.
40. Under dødmand er det tilladt at rejse sig op lige inden warden starter legen.
41. Rank hunt er ikke tilladt. f.eks. at man slayer sig selv lige inden man bliver skudt.
42. Russisk roulette er ikke tilladt. Grundet det er rank hunt.
43. Ved frys må man kigge alle steder hen man må bare ikke gå rundt.
44. Det er forbudt at sælge credits til andre spilere. Credits skal købes i shoppen via zytex.eu.
45. Forbudt at lave custom regler der ikke er godkendt, hvis der laves custom som f.eks hidenseek hvor de 2 sidste må lave lr, så vil der automatisk være freeday.

Regel om Særregler:

(Der er ingen særregler på serveren) [CT] må dog godt bede en [T] om at stille sig et sted hen, hvis der foreksempel skal leges en leg. [CT] må f.eks. ikke bede EN [T] om at gå i medic, eller bede EN [T] om at følge de [T's] der ikke gør hvad der bliver sagt. Alle [T'er] skal dermed i medic eller følge de sidste teammates, hvis dette (eller noget lignende) bliver sagt af [CT].

Regler for Unface:

1. Når [CT] siger at [T] skal face et sted hen (som eksempelvis at face warden) så behøves [CT] ikke at sige unface warden, hvis [T] skal face et andet sted hen. [CT] skal bare give en ny location at face til [T] for at [T] må unface warden, eller det de nu kigger på.

Regler for Freeday:

1. [T] Må ikke have skydevåben eller HE-Grenader. (Denne regel gælder alle maps)
2. Hvis der er 2 [T'er] tilbage, SKAL de lave LR. [CT] Må sætte en fair tidsgrænse for [T] til at lave !lr, efter tidsgrænsen må de skydes. (Denne regel gælder alle maps)
3. [CT] må ikke dominere store ting, som fx. alt udenfor. [CT] må også kun dominere et område, hvor de samt må dominere alle indgange til det bestemte område, hvis [CT] siger det. [CT] kan derfor ikke dominere noget, som der er mere af, som fx. alt rødt eller medic + våbenrum. Hvis der er en væg/dør ved et rum, tæller den anden side af den væg/dør som et nyt rum og der kan derfor kun domineres et af rummene. [T] skal også være "fri" i freeday uden forhindringer. (Denne regel gælder alle maps)

Regler for Gemmeleg:

Resultatet ved brud på nedenstående regler medføre slay, medmindre der står andet.

1. [T] må gerne bevæge sig inden for deres gemmested. [T] må dog ikke bevæge sig frit rundt uden, at have fundet et gemmested efter 7:00.
2. Når [T] må bruge våben har de lov, til at gå frit rundt og lede efter [CT].
3. [T] Må bruge HE-Nades og knife Fra 7:00.
3. [T] Må først bruge skydevåben 4:00.
4. Bar og medic er ikke tilladt efter 7:00.
5. !lr er forbudt og må ikke bruges under gemmeleg.
6. Der må ikke låses til bogstaver i Gemmeleg/war/zombiewar.
7. Gemmeleg må kun laves 3 gange i træk.
8. Hvis en dør pga. en fra andet hold bryder reglerne, må der kun respawnes inden 7:00, ellers ingen respawn.
9. Hvis man skader CT/T før tid bliver man straffet.
10. [CT] eller [T] må ikke tage mere HP end deres normale max HP. Dette gælder f.eks. i mappet: jb_minecraft_beta_b4.
11. Det er tilladt at knife [CT] hvis man bliver opdaget.
12. [CT] skal være i medic inden 7:20, ellers giver det slay. [T] må også gerne skyde de [CT's] der ikke er i medic inden 7:20.

Regler for War:

Resultatet ved brud på nedenstående regler medføre slay, medmindre der står andet.

1. War begynder 7:00. [T] Skal være i våbenrum inden 7:20 ellers må [CT] skyde dem.
2. [CT] må ikke campe i våbenrum.
3. Bar og medic er ikke tilladt efter 7:00
4. !lr er forbudt og må ikke bruges under war
5. War må kun laves 3 gange i træk
6. Der må ikke kastes HE-Grenades i våbenrum uden grund, specielt inden 7:00 er det forbudt og kan straffes med slay.
7. Hvis en dør pga. en fra andet hold bryder regler, må der kun respawnes inden 7:00, ellers ingen respawn.
8. Gå ud af våbenrum/kigge ud før tid, giver slay.
9. Hvis man skader CT/T før tid bliver man straffet.
11. [T] skal være i våbenrum inden 7:20, ellers giver det slay. [CT] må også gerne skyde de T'er der ikke er i våbenrum inden 7:20. [T] skal være i våbenrum inden 7:20 ellers skal de slayes. [T] skal åbne for sin holdkammerater ellers anses dette som teamkill.

Regler for Zombiewar:

Resultatet ved brud på nedenstående regler medføre slay, medmindre der står andet.

1. Bar og medic er ikke tilladt.
2. Det er ikke tilladt at lave !lr.
3. [T] må ikke hoppe, crouche eller løbe. Hvis dette sker, så anses det som rebel, og den specifikke [T] må skydes.
4. Våben er tilladt for [T] når uret rammer 2:30
5. [CT] må ikke opholde sig steder som [T] ikke kan komme hen uden at hoppe/crouche eller løbe.
6. En [CT] skal se [T]´en som bryder regel 3 før de må skyde dem.
7. [T] må hoppe hvis de er fanget et sted hvor de ikke kan gå aktivt.
8. [T] skal gå aktivt efter [CT]. Hvis T ikke går aktivt efter [CT] så anses det som rebel. Fx. (hvis en [T] står stille i 5 sekunder og ikke bevæger sig aktivt imod [CT] så må [CT] skyde den pågældende T).
9. [CT] må kun lave zombiewar 2 gange pr map.